Volby do Představenstva klubu Sincoolka

Kandidát musí být student ubytovaný na Sinkuleho resp. Dejvické koleji a člen klubu Sincoolka

Požadavky na kandidátky na Zástupce koleje

Kandidátky musí obsahovat:

E-mail s kandidátkou musí být odeslán z e-mailové adresy, která je uvedena na kandidátce.

Přijímáme pouze kandidátky ve formátu PDF a velikosti A4 na výšku.

Kandidátky posílejte na adresu  volby@sin.cvut.cz .

Datum poslední změny: 11. března 2018